Day: November 7, 2018

Pemasaran Kreatif : (Topik 3) Segmen Pembeli

Segmen pembeli boleh dibahagikan kepada empat, iaitu secara geografik, demografik, psikografik dan tingkah laku. Segmen-segmen ini akan lebih memudahkan anda mengkategorikan dan memilih jenis pelanggan yang anda ingin tumpukan bagi…

Azahari Rejab on